KOREKTA FAKTURY VAT


W przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury VAT lub rezygnacji klienta z zakupu system ibiznes daje możliwość anulowania wystawionego dokumentu sprzedaży VAT wystawiając korektę Faktury VAT