Obsługa kasy dokumenty KP,KW


System ibiznes posiada rozbudowany system obsługi kasy w firmie.
Podczas używania system rejestruje zdarzenia kasowe oraz generuje odpowiednie dokumenty np:
- wpłacając gotówkę do kasy system rejestruje przyjęcie wpłaty wystawiając dokument KP składający się z dwóch kopii jedna dla klient dokonujacego wpłatę druga pozostaja w firmie jako potwierdzenie dokonania wpłaty.
- wypłacając gotówkę z kasy system pomniejsza stan gotówki w kasie, generuje dokument KW składający się z dwóch kopii jedna dla klient dokonujacego wypłatę druga pozostaja w firmie jako potwierdzenie dokonania wypłaty.
System posiada bardzo przejżysty rejestr zarejestrowanych zdarzeń gotówkowych z którego w dowolnym momencie możecie Państwo pobrać wygenerowane dokumentu.