Księga Przychodów i Rozchodów KPiR


System iBiznes automatycznie księguje wszystkie wystawiane faktury oraz rejestruje faktury zakupu.
Wszystkie dokumenty są rejestrowane w :
- Księdze przychodów i rozchodów
- Rejestrze sprzedaży VAT