Powiadamianie SMS


System iBiznes daje możliwość wysyłki informacji o zdarzeniach poprzez wiadomości tekstowe sms
System jest tak napisany aby użytkownik przy wystawianiu dokumentu mógł zaznaczyć opcję "WYŚLIJ WIADOMOŚĆ SMS" poczym klient automatycznie dostanie SMSa z informacją o wystawionym dokumencie

SMS może zostać wysłany :
- Z informacją i wystawieniu nowej faktury VAT, w SMS-ie będą informacje o nr faktury, dacie sprzedaży, kwocie do zapłaty, terminie zapłaty oraz nr rachunku do wpłaty.
- Z informacją i wystawieniu nowej faktury PROFORMA, w SMS-ie będą informacje o nr faktury, dacie sprzedaży, kwocie do zapłaty, terminie zapłaty oraz nr rachunku do wpłaty.
- Z informacją o przyjęciu nowego zamówienia oraz o zmianie każdego statusu tego zamówienia.
- Z informacją o braku wpłaty za fakturę której termin płatności upłynął.
- O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego oraz o każdej zmianie jego statusu.
- Po wysłaniu przesyłki kurierskiej osoba do której została wysłana paczka zostanie poinformowana o jadącej do niej przesyłce wraz z nr listu przewozowego oraz danymi kontaktowymi do firmy kurierskiej.