Prognoza podatku VAT


System iBiznes rejestrując wszystkie wydatki oraz zakupu prognozuje aktualną wysokość podatków w bierzącym miesiącu.
Dzięki tej usłudze mozecie Państwo zaplanować zwiększyć lub zmniejszyć zakupy aby dostosować wysokość podatku do mozlisości finansowych.
Kontroluj wysokość składek podatkowych.