REKLAMACJE


System ibiznes daje użytkownikowi możliwości pełnej windykacji faktur nierozliczonych.
- Rejestr nierozliczonych faktur po terminie.
- System automatycznie generuje wezwania do zapłaty.
- System wysyła monit o nierozliczonej fakturze poprzez emaill.
- System wysyła monit o nierozliczonej fakturze poprzez sms.
W przypadku braku zapłaty jednym klieknieciem możecie Państwo przekazać nie rozlicozną fakturę do windykacji współpracującej z naszą firmą kancelarii prawnej która rozpocznie windykację nierozliczonej faktury :
- Kancelaria prawna wyśle wezwanie do zapłaty należności.
- W przypadku nie rozliczenia należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.