Obsługa ZAMÓWIEŃ


System ibiznes daje możliwość obługi przyjmowanych zamówień.
Przyjmijmy, że klient chce u Państwa złożyć zamówienie na produkt ktorego wyprodukowanie trwa jakić okres czasu.
Klient składa ustnie zamówienie, osoba przyjmująca zamówienie wprowadza dane do systemu ibiznes, system rejestruje zamówienie drukuje druk zamówienia ( system automatycznie nadaje kolejną numerację przyjmowanym zamówieniom ) wydrukowany druk zamówienia przekazuje się klientowi jako potwierdzenie złożenia zamówienia.
Po wyprodukowaniu zamówionego produktu zmieniamy status zamówienia w systemie ibiznes system automatycznie poinformuje zamawiającego poprze sms oraz emaill że zamówiony produkt jest gotowy do odbioru.
Z wprowadzonych raz danych zamówienia mamy możliwość :
- wygenerować fakturę VAT
- zamówić kuriera który dostarczy zamówiony produkt zamawiającemu